เว็บไซต์เทศบาลตำบลลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีประชาธิปไตย

นายไพวรรณ ศรประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลลาดขวาง
โทร : 09-2548-8840
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด