เทศบาลตำบลลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลลาดขวาง
111 หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

  • สำนักปลัด : โทร 0-3808-8347
  • E-mail : ladkwang@gmail.com
  • โทรสาร : 0-3808-8347

ติดต่อ ทต.ลาดขวาง ผ่านเว็บไซต์

ประเภทติดต่อ :
ชื่อผู้ติดต่อ :
*
E-Mail ผู้ติดต่อ :
*
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ :
*
ข้อความ :
*
*