เทศบาลตำบลลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตาม พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมิน ภ.บ.ท.สำหรับปี พ.ศ.2561