เทศบาลตำบลลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สินค้าประจำตำบลลาดขวาง

ตำบลลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าประจำตำบลในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่นเป็นหลักในการผลิต ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการผลิตสินค้าในรูปแบบ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP หากต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าภายในตำบลลาดขวาง (OTOP) สามารถติดต่อสอบถามได้โดยผ่านทางหน้า กระดานสนทนา ของเว็บไซต์เราค่ะ

แหนมป้าฉาย


แหนมซี่โครงหมู อาหารปลอดสารพิษ ผลิตวันละไม่มาก ถ้าหากอยู่ในตู้เย็นจะเก็บได้ประมาณ  5  วัน  อาหารสะอาดเพราะมีโรงเรือน  ง่ายแก่การซื้อเป็นของฝากของเยี่ยม ทานง่าย สะดวก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   08-1925-8417

ขนมเปี๊ยะสมุนไพร


กลุ่มอาชีพนี้เกิดขึ้นจากความคิดของคุณโชติกา ช่องท้วม และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรการเคหะชุมชนลาดขวาง ฉะเชิงเทรา ที่ต้องการให้สมาชิกมีรายได้เสริม จึงได้เชิญวิทยากรจาก กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ มาทำการอบรมอาหาร-ขนม หลักสูตรการทำขนมเปี๊ยะ และหลังจากฝึกแล้วคุณโชติกา ได้คิดค้น พัฒนาโดยนำดอกอัญชัน และใบเตย มาคั้นน้ำผสมกับแป้ง ผลที่ได้คือขนมออกมาเป็นสีม่วงและสีเขียว นิ่ม รสชาติอร่อย จึงได้เริ่มผลิตและส่งเข้าประกวดระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศซึ่งติดดาว OTOP ระดับ 3 ดาว และจัดจำหน่ายทั่วไป 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 038578166 , 0897500577